ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΩΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Τύπου CLF-300 

 

 

  • Σχεδιασμένη για  πωματισμό πλαστικών φιαλών με πλαστικά βιδωτά πώματα τύπου “ CLF-300 ”, κατασκευής NikakisTech.
  • Απόδοση από 1200 - 3000 φιάλες/ώρα.
  • Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από AISI 304 ανοξείδωτο χάλυβα.
  • Ευθύγραμμη χωρίς την απαίτηση αλλασσόμενων μερών (αστέρες, κοχλίες).
  • Μία κεφαλή πωματισμού κατάλληλη για πώματα πλαστικά βιδωτά.
  • Αυτόματος μηχανικός τροφοδότης πωμάτων για αποφυγή θορύβων.
  • `Ελεγχος μέσω touch panel και αποθήκευση δεδομένων για κάθε διαφορετική φιάλη-πώμα για ευκολία χειρισμού.

        Πληρεί τις απαιτήσεις CE.