ΑΝΑBΑΤΟΡΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ

                                     Tύπου ELV 200

 

  • Ανοξείδωτη κατασκευή.
  • Κάδος πωμάτων χωρητικότητας 200 λίτρων, στο άνω μέρος φέρει καπάκι από plexi glass.
  • Ταινία μεταφοράς με ρυθμιζόμενη κλίση για προσαρμογή στον κάδο πωμάτων του μονομπλόκ. Είναι κλειστού τύπου για προστασία από σκόνες κλπ.
  • Ιμάντας με τακούνια (πλάτος ιμάντα 185 mm, ύψος τακουνιού 90 mm).  
  • Ο ιμάντας είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα.
  • Κινητήρας AC 0,37 kW.
  • Φωτοκύτταρο χαμηλής στάθμης με έλεγχο και ένδειξη από το μονομπλόκ.
  • Το αναβατόριο είναι απόλυτα συγχρονισμένο με τον κάδο του μονομπλόκ, δηλ. στον κάδο του πωματιστικού υπάρχει φωτοκύτταρο το οποίο ανιχνεύει την στάθμη  και ανάλογα ενεργοποιεί το αναβατόριο για να προσθέσει την ανάλογη ποσότητα πωμάτων.
  • Πληρεί τις απαιτήσεις CE και είναι συμβατό με τις προδιαγραφές HACCP.
  • Εγκατεστημένη ισχύς 0,37 kW.